วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศ 
ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2562   
ณ  ห้องประชุมกศน.อำเภอโพนสวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โควิด19