การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

กิจรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
ณ วัดบ้านนาขมิ้น  ม. 3  ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาขมิิ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
วันที่ 29 มกราคม 2563โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอเสื่อกก
ณ บ้านอ้อ  ม.1    ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่  6 - 19  กุมภาพันธ์  2563
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำยาหม่ออง
ณ ม. 4  บ้านขามเตี้ยใหญ่่  ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 27 - 31 มกราคม 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง
ณ กศน.ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 14 - 31 มกราคม 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  หลักสูตรการทำแจ่วบอง
ณ บ้านอ้อ หมู่ที่ 1  ต.นาขมิ้น  อ.โพนสวรรค์  จ.นครพนม
ประจำภาคเรียนที่ 2/59   ปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560กิจกรรมย้อมผ้าดำโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท


โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชม 

หลักสูตรช่างเสริมสวย วิชา สระผม ซอยผม ตัดผม
ณ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 14 ระหว่าง วันที่ 20 - 29 มกราคม 2559

วิชา ออกแบบทรงผม
ระหว่างวันที่    26  มกราคม - 4  กุมภาพันธ์ 2559
ณ บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 15 ต.นาขมิ้น  อ.โพนสวรรค์  จ.นครพนม


วิชา ยืดผม ดัดผม
ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วัดศรีชมชื่น หมู่ 7 บ้านทุ่งน้อย  ต.นาขมิ้น  อ.โพนสวรรค์  จ.นครพนม

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โควิด19