วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน

วันศุกร์  ที่ 21 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นำโดย นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ  ห้องประชุมมิคาแอล  จังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ณ  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศ 
ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2562   
ณ  ห้องประชุมกศน.อำเภอโพนสวรรค์

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  นำโดยนางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  กิจกรรมจิตอาสา  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อบรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ครู กศน.อำเภอโพนสวรรค์เข้ารับการอบรมการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ กศน.ตำบล ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม


วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

งาน “สงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว 2562”

งาน สงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว 2562” ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 13 เมษายน 2562   กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ    เวทีกลางสามแยกแลนด์มาร์ค  และ การจำหน่ายสินค้า  วันที่ 15 เมษายน 2562 กิจกรรมประกวดหนูน้อยนครพนม ณ เวทีกลางสามแยกแลนมาร์คนครพนม


                                          
                                               
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์  ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


โควิด19