การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563

การจัดการเรียนการสอน
นักศึกษากศน. ระดับ ม.ปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


การจัดการเรียนการสอน
นักศึกษากศน. ระดับ ม.ต้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โควิด19