ภาคีเครือข่าย

ร่วมจัดนิทรรศการ งานประกวดกำนันยอดเยี่ยม ณ ตำบลโพนบก  อำเภอโพนสวรรค์  
จังหวัดนครพนม
วันที่ 10 มกราคม 2563
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
ณ โรงเรียน ตชด.คอนราชเฮงเคล  ตำบลนาใน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม


กิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
วันที่ 18 ตุลาคม  2562 ณ วัดพระธาตุโพนสวรรค์  ตำบลโพนสวรรค์  

กิจกรรมจิตอาสา
ณ วัดป่าศรีประไพ  บ้านขามเตี้ยน้อย  ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ร่วมกิจกรรม เนื่องในงาน สงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว 2562  ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 13 เมษายน 2562   กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ณ  เวทีกลางสามแยกแลนด์มาร์ค  และ การจำหน่ายสินค้า  วันที่ 15 เมษายน 2562 กิจกรรมประกวดหนูน้อยนครพนม ณ เวทีกลางสามแยกแลนมาร์คนครพนม

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์  ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่  9  เมษายน  2562  ณ วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 


กศน.อำเภอโพนสวรรค์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็นเป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาพัฒนา

ชุมชนดีเด่น ประจำปี 59 ระดับจังหวัด ณ บ้านวังหมากเห็บ 

ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม  ในวันที่ 24 พฤษภาคม 

2559


โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

อบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ 
วันที่ 8 มีนาคม 2559


โครงการอำเภอเคลื่อนที่

 ตำบลนาขมิ้น ณ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่  วันที่ 8 มีนาคม 2559
โครงการอำเภอเคลื่อนที่

    ตำบลนาหัวบ่อ ณ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559


ร่วมกิจกรรมการ
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาปรินายก ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดพระธาตุโพนสวรรค์
การร่วมกิจกรรมการปั่นสำรวจเส้นทางจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
        พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โควิด19