วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

รับสมัครนักศึกษากศน.อำเภอโพนสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563


กศน.อำเภอโพนสวรรค์ รับสมัครนักศึกษากศน.  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 กศน.ตำบลนาขมิ้น  ติดต่อ ครูรัชนก  ใสส่อง  โทร 063-901-2025   ไลน์ 0639012025
                                          เฟสบุค ศูนย์ดิจิทัล กศน.ตำบลนาขมิ้น
                                 


โควิด19