วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

รับสมัครนักศึกษากศน.อำเภอโพนสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563


กศน.อำเภอโพนสวรรค์ รับสมัครนักศึกษากศน.  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 กศน.ตำบลนาขมิ้น  ติดต่อ ครูรัชนก  ใสส่อง  โทร 063-901-2025   ไลน์ 0639012025
                                          เฟสบุค ศูนย์ดิจิทัล กศน.ตำบลนาขมิ้น
                                 


วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน

วันศุกร์  ที่ 21 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นำโดย นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ  ห้องประชุมมิคาแอล  จังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ณ  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศ 
ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2562   
ณ  ห้องประชุมกศน.อำเภอโพนสวรรค์

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  นำโดยนางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  กิจกรรมจิตอาสา  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อบรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ครู กศน.อำเภอโพนสวรรค์เข้ารับการอบรมการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ กศน.ตำบล ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม


โควิด19