วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน

วันศุกร์  ที่ 21 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นำโดย นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ  ห้องประชุมมิคาแอล  จังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โควิด19