วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ณ  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โควิด19